Hoe zit het met de provinciebelasting voor bedrijven

2 maart 2024

Rond deze tijd van het jaar valt het aangifteformulier voor de provinciebelasting bij veel bedrijven in de bus.  Zoals de naam al laat vermoeden, is dit een belasting die door de provincie wordt geïnd. Maar wat houdt die aangifte in, wie moet deze belasting betalen, en hoe dien je de aangifte in?

 

Wie moet provinciebelasting betalen?

 

Belasting per vestiging

De provinciebelasting is verschuldigd per vestiging van een bedrijf. Heb je dus naast jouw maatschappelijke zetel nog een ander vestigingsadres, dan ga je de belasting 2 keer moeten betalen. 

Hiervoor wordt gekeken naar de situatie op 1 januari van het aanslagjaar in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Ben je gestart tijdens het jaar, dan zal je pas het volgende aanslagjaar voor het eerst provinciebelasting moeten betalen.

💡 Tip
Start je op 2 januari in plaats van 1 januari, dan spaar je een jaartje provincie- en gemeentebelasting uit

Onafhankelijk van activiteit en statuut

Het is daarbij niet van belang welke activiteit je uitoefent en of je die al dan niet actief uitoefent. Er wordt ook niet gekeken naar de inkomsten die je behaalt uit jouw activiteit. Het maakt evenmin een verschil of je in hoofd- of bijberoep werkt.

 

Fiscaal aftrekbaar

De verschuldigde provinciebelasting is, net als de gemeentebelasting bedrijven, integraal aftrekbaar als kost voor jouw onderneming. 

 

Hoeveel bedraagt de provinciebelasting?

provinciebelasting gemeentebelasting

Afhankelijk van de bedrijfsoppervlakte

Hoeveel provinciebelasting je precies moet betalen hangt af van de bedrijfsoppervlakte. Hierbij wordt gekeken naar de totale oppervlakte, dus niet enkel naar de bebouwde oppervlakte. De parking van jouw bedrijf moet je dus mee rekenen.

Minimumtarief

Voor de meeste kleine bedrijven maken de exacte m² niet zo veel verschil in tarief. De provinciebelasting werkt in schijven volgens oppervlakte. Daarbij wordt ook een minimumtarief gehanteerd. Gebruik je met jouw bedrijf dus een oppervlakte van 1 m² of 50 m² dan zal je dus hetzelfde bedrag betalen. De details over het minimumtarief, de oppervlakteschijven en het tarief per vierkante meter, vind je in de kleine lettertjes die bijgevoegd zijn aan het aangifteformulier.

Verschillend per provincie 

Het tarief van de provinciebelasting verschilt per provincie. Ben je gevestigd in Vlaams-Brabant? Dan heb je geluk, want in deze provincie en in Wallonië is er geen provinciebelasting voor bedrijven.

De tarieven en oppervlakteschijven lopen per provincie erg uiteen. Hieronder vind je een overzicht van de minimumtarieven voor de verschillende provincies (AJ 2024):

 

Hoe dien je de aangifte provinciebelasting in?

Voorstel tot aangifte

De eerste keer dat je de aangifte provinciebelasting ontvangt, zal je de bedrijfsoppervlakte moeten invullen en de aangifte tijdig moeten indienen. Na enkele maanden ontvang je dan het aanslagbiljet waarop staat hoeveel je moet betalen.

De jaren nadien ontvang je steeds een vooraf ingevuld ‘voorstel tot aangifte’, gebaseerd op de aangifte van het vorige jaar. Is er niets gewijzigd, dan moet je niets doen en zal je na enige tijd automatisch het aanslagbiljet ontvangen met de betaalgegevens.

 

Digitale aangifte

Je krijgt het aangifteformulier voor de provinciebelasting per post opgestuurd. Je kan de aangifte zelf wel digitaal indienen. Hoe je dat precies moet doen, staat uitgelegd op het aangifteformulier.

Het aanslagbiljet zal je eveneens via digitale weg ontvangen wanneer de eBox voor jouw bedrijf is geactiveerd. Anders ontvang je het aanslagbiljet gewoon per post.

 

Zijn er nog andere belastingen? 

Gemeentebelasting bedrijven

Ja. Ook van jouw gemeente kan je een gelijkaardig aangifteformulier ontvangen, waarbij je belast wordt op de oppervlakte van jouw bedrijf. De procedure en tarieven verschillen hiervoor per gemeente. Maar het gaat hier dus over een andere belasting, namelijk de gemeentelijke belasting bedrijven.

 

Provinciebelasting gezinnen

Daarnaast zal je van de provincie ook een aanslagbiljet ontvangen voor de provinciebelasting gezinnen. Dat staat los van de belasting voor bedrijven die door de provincie wordt geïnd en is dus ook apart te betalen.

Wil je graag meer nieuws en tips?

Laat jouw e-mailadres hier achter en ontvang interessante nieuwtjes en tips waarmee je aan de slag kan.